Om MLT

MLT är ett företag specialiserat på mark och trädgård. Vi har med hjälp av en välutbildad, erfaren personal samt ständiga internutbildningar lyckats bibehålla den service, kvalitet och känsla för detaljer som byggt upp MLT till vad vi är idag.

Vi har genom långvarigt anställd personal samt ett brett kontaktnät kvalificerad arbetskraft till såväl skötsel, anläggning och design som trädgårdssnickerier och dräneringsarbeten.

I MLT:s stab finns guldmedaljvinnare i Chelsea Flower Show samt BO01s hemliga trädgårdar.

Kontakta oss!

Om MLT

Kvalitet & miljö

Vi har ett kvalitets- och miljösäkringssystem som bygger på ISO 9001:2000 samt ISO 14 000.

Våra övergripande kvalitetsmål är:

  • Att ständigt vidareutbilda vår personal genom kurser och lärlingssystem och därigenom ge de möjligheter att växa inom företaget.

Våra övergripande miljömål fram till 2016 är:

  • Att helt övergå till miljödiesel.
  • Att mellanlagra avfall samt material och därigenom minska på transporterna med 75%.
  • Att fortsätta ge våra småmaskiner regelbunden service och oljebyte samt hålla verktygen skarpa för att minska förbrukningen av miljöbränsle.